קהילת בית הספר הריאלי העברי בחיפה

אתר הבוגרות והבוגרים

חיפוש

מקבלי עיטורים וצל"שים

70 מבוגרי בית הספר קיבלו עיטורים צבאיים, ארבעה בוגרים קיבלו יותר מעיטור אחד.
ברשימה זו תמצאו את שמותיהם, את המחזור שבו סיימו, את העיטור שקיבלו ואת שנת האירוע שבגינו הוענק להם העיטור.

מחזור כ"א - 1940 (ת״ש)

עיטור Military Cross מטעם הצבא הבריטי

, 1945

מחזור ל"ו - 1955 (תשט"ו)

עיטור העוז

, 1960

סגן-משנה
מחזור מ' - 1959 (תשי"ט)
ו מחזור ה׳ של הפנימייה הצבאית

צל"ש אלוף פיקוד הדרום

, 1960

מחזור ל"ו - 1955 (תשט"ו)
ו מחזור א׳ של הפנימייה הצבאית

צל"ש אלוף פיקוד הצפון

, 1962

סגן ד״ר
מחזור ל"ד - 1953 (תשי״ג)

צל"ש אלוף פיקוד הצפון

, 1962

סגן-משנה
מחזור מ"א - 1960 (תש"ך)
ו מחזור ו׳ של הפנימייה הצבאית

צל"ש אלוף פיקוד הצפון

, 1962

מחזור ל"ח - 1957 (תשי"ז)

עיטור המופת

, 1963

טוראי
מחזור מ"ד - 1963 (תשכ"ג)

צל"ש אלוף פיקוד הצפון

, 1964

מחזור מ"ו - 1965 (תשכ"ה)

עיטור הגבורה

, 1967

רב-טוראי
מחזור מ"ד - 1963 (תשכ"ג)

עיטור המופת

, 1967

מחזור מ"ד - 1963 (תשכ"ג)
ו מחזור ט׳ של הפנימייה הצבאית

עיטור המופת

, 1967

מחזור ל"ז - 1956 (תשט"ז)

עיטור הגבורה

, 1967

רב-טוראי
מחזור מ"ו - 1965 (תשכ"ה)

עיטור העוז

, 1967

מחזור ל"ג - 1952 (תשי״ב)

עיטור המופת

, 1967

מחזור ל"ט - 1958 (תשי"ח)
ו מחזור ד׳ של הפנימייה הצבאית

עיטור המופת

, 1967

מחזור מ"ג - 1962 (תשכ"ב)

עיטור המופת

, 1967

מחזור מ"ו - 1965 (תשכ"ה)

עיטור המופת

, 1968

מחזור מ"ג - 1962 (תשכ"ב)
ו מחזור ח׳ של הפנימייה הצבאית

עיטור העוז

, 1968

מחזור מ"ג - 1962 (תשכ"ב)
ו מחזור ח׳ של הפנימייה הצבאית

עיטור העוז

, 1973

סרן

ז"ל

מחזור נ"א - 1970 (תש"ל)
ו מחזור ט"ז של הפנימייה הצבאית

צל"ש הרמטכ"ל

, 1973

מחזור נ' - 1969 (תשכ"ט)

עיטור העוז

, 1973

מחזור נ' - 1969 (תשכ"ט)

עיטור המופת

, 1973

מחזור נ"ב - 1971 (תשל"א)
ו מחזור י"ז של הפנימייה הצבאית

צל"ש מפקד האוגדה

, 1973

מחזור נ"ב - 1971 (תשל"א)
ו מחזור י"ז של הפנימייה הצבאית

עיטור העוז

, 1973

מחזור נ"ב - 1971 (תשל"א)
ו מחזור י"ז של הפנימייה הצבאית

צל"ש הרמטכ"ל

, 1973

סגן-אלוף
מחזור מ"ג - 1962 (תשכ"ב)
ו מחזור ח׳ של הפנימייה הצבאית

עיטור המופת

, 1973

מחזור נ"א - 1970 (תש"ל)
ו מחזור ט"ז של הפנימייה הצבאית

עיטור העוז

, 1973

סגן-משנה

ז"ל

מחזור נ"ב - 1971 (תשל"א)

עיטור הגבורה

, 1973

מחזור נ' - 1969 (תשכ"ט)
ו מחזור ט"ו של הפנימייה הצבאית

עיטור העוז

, 1973

מחזור נ"א - 1970 (תש"ל)
ו מחזור ט"ז של הפנימייה הצבאית

צל"ש הרמטכ"ל

, 1973

מחזור נ"א - 1970 (תש"ל)

צל"ש מפקד האוגדה

, 1973

מחזור מ"ט - 1968 (תשכ"ח)

צל"ש מפקד האוגדה

, 1973

מחזור מ"ח - 1967 (תשכ"ז)

עיטור המופת

, 1973

מחזור מ"ח - 1967 (תשכ"ז)

עיטור המופת

, 1973

מחזור מ"ד - 1963 (תשכ"ג)
ו מחזור ט׳ של הפנימייה הצבאית

עיטור העוז

, 1973

מחזור מ"ז - 1966 (תשכ"ו)
ו מחזור י"ב של הפנימייה הצבאית

צל״ש הרמטכ״ל

, 1973

מחזור נ"ב - 1971 (תשל"א)
ו מחזור י"ז של הפנימייה הצבאית

צל״ש הרמטכ״ל

, 1973

מחזור מ"ט - 1968 (תשכ"ח)
ו מחזור י"ד של הפנימייה הצבאית

עיטור המופת

, 1973

מחזור נ"ג - 1972 (תשל"ב)
ו מחזור י"ח של הפנימייה הצבאית

צל״ש הרמטכ״ל

, 1973

סגן-משנה

ז"ל

מחזור נ"ג - 1972 (תשל"ב)
ו מחזור י"ח של הפנימייה הצבאית

צל״ש הרמטכ״ל

, 1973

סגן-משנה

ז"ל

מחזור נ"ג - 1972 (תשל"ב)
ו מחזור י"ח של הפנימייה הצבאית

צל״ש הרמטכ״ל

, 1973

סגן-משנה

ז"ל

מחזור נ"ג - 1972 (תשל"ב)
ו מחזור י"ח של הפנימייה הצבאית

צל״ש הרמטכ״ל

, 1973

מחזור מ"ז - 1966 (תשכ"ו)

צל״ש הרמטכ״ל

, 1973

סגן-אלוף
מחזור מ"ד - 1963 (תשכ"ג)
ו מחזור ט׳ של הפנימייה הצבאית

צל״ש הרמטכ״ל

, 1973

מחזור מ"ג - 1962 (תשכ"ב)
ו מחזור ח׳ של הפנימייה הצבאית

צל״ש הרמטכ״ל

, 1973

מחזור מ"ט - 1968 (תשכ"ח)

עיטור המופת

, 1973

מחזור מ"ה - 1964 (תשכ"ד)

עיטור המופת

, 1973

מחזור מ"ב - 1961 (תשכ"א)
ו מחזור ז׳ של הפנימייה הצבאית

צל״ש הרמטכ״ל

, 1973

סמל-ראשון

ז"ל

מחזור נ"א - 1970 (תש"ל)

צל״ש אלוף פיקוד הצפון

, 1973

מחזור נ"ב - 1971 (תשל"א)

צל״ש הרמטכ״ל

, 1973

מחזור מ"ז - 1966 (תשכ"ו)

צל״ש מפקד חיל האוויר

, 1982

מחזור נ"ז - 1976 (תשל"ו)

צל״ש מפקד בסיס בחיל האוויר

, 1982

סגן-אלוף
מחזור נ"ד - 1973 (תשל"ג)
ו מחזור י"ט של הפנימייה הצבאית

צל״ש אלוף פיקוד הצפון

, 1982

מחזור נ"ה - 1974 (תשל"ד)
ו מחזור כ' של הפנימייה הצבאית

צל״ש מפקד חיל האוויר

, 1974

מחזור ס' - 1979 (תשל"ט)

עיטור המופת

, 1982

סמל-ראשון
מחזור ס' - 1979 (תשל"ט)

צל״ש הרמטכ״ל

, 1982

מחזור ס"ד - 1983 (תשמ"ג)

צל״ש מפקד חיל האוויר

, 1987

מחזור מ"ט - 1968 (תשכ"ח)

צל״ש מערכת הביטחון

, 1990

מחזור ע"ד - 1993 (תשנ"ג)
ו מחזור ל"ט של הפנימייה הצבאית

צל"ש אלוף פיקוד הצפון

, 1997

סגן-אלוף
מחזור ס"ג - 1982 (תשמ"ב)
ו מחזור כ"ח של הפנימייה הצבאית

צל"ש אלוף פיקוד הצפון

, 1997

מחזור ע"א - 1990 (תש"ן)

צל"ש מפקד האוגדה

, 1999

רב-סרן
מחזור ע"ב - 1991 (תשנ"א)
ו מחזור ל"ז של הפנימייה הצבאית

צל"ש אלוף פיקוד המרכז

, 2002

מחזור ע"ז - 1996 (תשנ"ו)

צל"ש אלוף פיקוד המרכז

, 2002

מחזור ע"ד - 1993 (תשנ"ג)
ו מחזור ל"ט של הפנימייה הצבאית

צל"ש ראש אמ"ן

, 2004

מחזור ע"ט - 1998 (תשנ"ח)
ו מחזור מ"ד של הפנימייה הצבאית

צל"ש מפקד האוגדה

, 2005

רב-סרן
מחזור ע"ח - 1997 (תשנ"ז)

צל"ש מפקד האוגדה

, 2006

מחזור פ"ה - 2004 (תשס"ד)

צל"ש מפקד החטיבה

, 2006

מחזור פ"ד - 2003 (תשס"ג)
ו מחזור מ"ט של הפנימייה הצבאית

צל"ש אלוף פיקוד המרכז

, 2006

סרן ד"ר
מחזור ע"ד - 1993 (תשנ"ג)

עיטור המופת

, 2006

מחזור ע"ט - 1998 (תשנ"ח)

עיטור המופת

, 2006

מחזור פ"ז - 2006 (תשס"ו)
ו מחזור נ"ב של הפנימייה הצבאית

צל"ש מפקד החטיבה

, 2014

מחזור צ"א - 2010 (תש"ע)
ו מחזור נ"ו של הפנימייה הצבאית

צל"ש מפקד האוגדה

, 2014

מחזור צ"א - 2010 (תש"ע)
ו מחזור נ"ו של הפנימייה הצבאית

צל"ש אלוף פיקוד הדרום

, 2014

סגן-אלוף

ז"ל

מחזור ע"ח - 1997 (תשנ"ז)
ו מחזור מ"ג של הפנימייה הצבאית

צל״ש הרמטכ״ל

, 2019

מחזור מ"ט - 1968 (תשכ"ח)

עיטור המופת

, 1973

מחזור מ"ג - 1962 (תשכ"ב)

עיטור המופת

, 1973

התחברות לאתר

עוד לא נרשמת?
ניתן לחפש את עצמך ולהירשם באמצעות הקישור שבעמוד האישי שלך.

הכניסה לאתר מחייבת שימוש נאות במשאביו, מוגבלת לקהילת בית הספר בלבד ומותנית באישור הנהלת בית הספר.

דיווח על מידע שגוי באתר

נעשו מאמצים רבים כדי לוודא את נכונות המידע באתר. אם נתקלת במידע שגוי, נשמח לקבל פרטים על כך ולתקנו בהקדם.