קהילת בית הספר הריאלי העברי בחיפה

אתר הבוגרות והבוגרים

חיפוש

א'

10 תלמידים.ות
1918 - תרע״ח

ב'

1 תלמידים.ות
1919 - תרע״ט

ג'

9 תלמידים.ות
1920 - תר״ף

ד'

14 תלמידים.ות
1921 - תרפ״א

ה'

7 תלמידים.ות
1922 - תרפ״ב

ו'

14 תלמידים.ות
1923 - תרפ״ג

ז'

13 תלמידים.ות
1925 - תרפ״ה

ח'

27 תלמידים.ות
1926 - תרפ״ו

ט'

18 תלמידים.ות
1928 - תרפ״ח

י'

30 תלמידים.ות
1929 - תרפ״ט

י"א

22 תלמידים.ות
1930 - תר״ץ

י"ב

19 תלמידים.ות
1931 - תרצ״א

י"ג

23 תלמידים.ות
1932 - תרצ״ב

י"ד

23 תלמידים.ות
1933 - תרצ״ג

ט"ו

19 תלמידים.ות
1934 - תרצ״ד

ט"ז

22 תלמידים.ות
1935 - תרצ״ה

י"ז

11 תלמידים.ות
1936 - תרצ״ו

י"ח

22 תלמידים.ות
1937 - תרצ״ז

י"ט

33 תלמידים.ות
1938 - תרצ״ח

כ'

48 תלמידים.ות
1939 - תרצ״ט

כ"א

59 תלמידים.ות
1940 - ת״ש

כ"ב

41 תלמידים.ות
1941 - תש״א

כ"ג

46 תלמידים.ות
1942 - תש״ב

כ"ד

48 תלמידים.ות
1943 - תש״ג

כ"ה

63 תלמידים.ות
1944 - תש״ד

כ"ו

63 תלמידים.ות
1945 - תש״ה

כ"ז

67 תלמידים.ות
1946 - תש״ו

כ"ח

73 תלמידים.ות
1947 - תש״ז

כ"ט

62 תלמידים.ות
1948 - תש״ח

ל'

71 תלמידים.ות
1949 - תש״ט

ל"א

85 תלמידים.ות
1950 - תש״י

ל"ב

80 תלמידים.ות
1951 - תשי״א

ל"ג

87 תלמידים.ות
1952 - תשי״ב

ל"ד

116 תלמידים.ות
1953 - תשי״ג

ל"ה

129 תלמידים.ות
1954 - תשי״ד

ל"ו

140 תלמידים.ות
1955 - תשט"ו

ל"ז

140 תלמידים.ות
1956 - תשט"ז

ל"ח

135 תלמידים.ות
1957 - תשי"ז

ל"ט

131 תלמידים.ות
1958 - תשי"ח

מ'

153 תלמידים.ות
1959 - תשי"ט

מ"א

131 תלמידים.ות
1960 - תש"ך

מ"ב

230 תלמידים.ות
1961 - תשכ"א

מ"ג

254 תלמידים.ות
1962 - תשכ"ב

מ"ד

293 תלמידים.ות
1963 - תשכ"ג

מ"ה

291 תלמידים.ות
1964 - תשכ"ד

מ"ו

285 תלמידים.ות
1965 - תשכ"ה

מ"ז

288 תלמידים.ות
1966 - תשכ"ו

מ"ח

274 תלמידים.ות
1967 - תשכ"ז

מ"ט

320 תלמידים.ות
1968 - תשכ"ח

נ'

335 תלמידים.ות
1969 - תשכ"ט

נ"א

328 תלמידים.ות
1970 - תש"ל

נ"ב

318 תלמידים.ות
1971 - תשל"א

נ"ג

342 תלמידים.ות
1972 - תשל"ב

נ"ד

337 תלמידים.ות
1973 - תשל"ג

נ"ה

335 תלמידים.ות
1974 - תשל"ד

נ"ו

325 תלמידים.ות
1975 - תשל"ה

נ"ז

347 תלמידים.ות
1976 - תשל"ו

נ"ח

341 תלמידים.ות
1977 - תשל"ז

נ"ט

342 תלמידים.ות
1978 - תשל"ח

ס'

367 תלמידים.ות
1979 - תשל"ט

ס"א

318 תלמידים.ות
1980 - תש"ם

ס"ב

369 תלמידים.ות
1981 - תשמ"א

ס"ג

351 תלמידים.ות
1982 - תשמ"ב

ס"ד

353 תלמידים.ות
1983 - תשמ"ג

ס"ה

303 תלמידים.ות
1984 - תשמ"ד

ס"ו

337 תלמידים.ות
1985 - תשמ"ה

ס"ז

333 תלמידים.ות
1986 - תשמ"ו

ס"ח

327 תלמידים.ות
1987 - תשמ"ז

ס"ט

372 תלמידים.ות
1988 - תשמ"ח

ע'

363 תלמידים.ות
1989 - תשמ"ט

ע"א

382 תלמידים.ות
1990 - תש"ן

ע"ב

398 תלמידים.ות
1991 - תשנ"א

ע"ג

434 תלמידים.ות
1992 - תשנ"ב

ע"ד

413 תלמידים.ות
1993 - תשנ"ג

ע"ה

404 תלמידים.ות
1994 - תשנ"ד

ע"ו

366 תלמידים.ות
1995 - תשנ"ה

ע"ז

371 תלמידים.ות
1996 - תשנ"ו

ע"ח

368 תלמידים.ות
1997 - תשנ"ז

ע"ט

309 תלמידים.ות
1998 - תשנ"ח

פ'

380 תלמידים.ות
1999 - תשנ"ט

פ"א

343 תלמידים.ות
2000 - תש"ס

פ"ב

315 תלמידים.ות
2001 - תשס"א

פ"ג

333 תלמידים.ות
2002 - תשס"ב

פ"ד

381 תלמידים.ות
2003 - תשס"ג

פ"ה

326 תלמידים.ות
2004 - תשס"ד

פ"ו

364 תלמידים.ות
2005 - תשס"ה

פ"ז

371 תלמידים.ות
2006 - תשס"ו

פ"ח

378 תלמידים.ות
2007 - תשס"ז

פ"ט

394 תלמידים.ות
2008 - תשס"ח

צ'

381 תלמידים.ות
2009 - תשס"ט

צ"א

382 תלמידים.ות
2010 - תש"ע

צ"ב

423 תלמידים.ות
2011 - תשע"א

צ"ג

438 תלמידים.ות
2012 - תשע"ב

צ"ד

422 תלמידים.ות
2013 - תשע"ג

צ"ה

419 תלמידים.ות
2014 - תשע"ד

צ"ו

416 תלמידים.ות
2015 - תשע"ה

צ"ז

432 תלמידים.ות
2016 - תשע"ו

צ"ח

482 תלמידים.ות
2017 - תשע"ז

צ"ט

451 תלמידים.ות
2018 - תשע"ח

ק'

414 תלמידים.ות
2019 - תשע"ט

ק"א

458 תלמידים.ות
2020 - תש"ף

ק"ב

478 תלמידים.ות
2021 - תשפ"א

ק"ג

451 תלמידים.ות
2022 - תשפ"ב

ק"ד

451 תלמידים.ות
2023 - תשפ"ג

התחברות לאתר

עוד לא נרשמת?
ניתן לחפש את עצמך ולהירשם באמצעות הקישור שבעמוד האישי שלך.

הכניסה לאתר מחייבת שימוש נאות במשאביו, מוגבלת לקהילת בית הספר בלבד ומותנית באישור הנהלת בית הספר.

דיווח על מידע שגוי באתר

נעשו מאמצים רבים כדי לוודא את נכונות המידע באתר. אם נתקלת במידע שגוי, נשמח לקבל פרטים על כך ולתקנו בהקדם.