קהילת בית הספר הריאלי העברי בחיפה

אתר הבוגרות והבוגרים

חיפוש

חתני וכלות פרס ישראל

מאז החלו לחלק את פרס ישראל בשנת 1953, זכו בו 45 מנהלים, מורים ומורות, בוגרות ובוגרים של בית הספר הריאלי העברי בחיפה.

מייסד בית הספר הריאלי העברי בחיפה ומנהלו הראשון

חינוך (1954 - 715)

מחזור י"ג - 1932 (תרצ״ב)

מדעי הרפואה (1955 - 716)

שימש מורה בבית הספר

מדעי היהדות (1958 - 719)

שימש מורה בבית הספר

ספרות יפה (1961 - 722)

מנהלו השלישי של בית הספר, שימש מורה בבית הספר

חינוך (1962 - 723)

שימש מורה בבית הספר

חינוך (1967 - 728)

מחזור י"ג - 1932 (תרצ״ב)

מדעי הרוח (1972 - 733)

מחזור י"ד - 1933 (תרצ״ג)

מדעים מדויקים (1973 - 734)

מחזור י"ז - 1936 (תרצ״ו)

בלשנות ערבית (1976 - 737)

שימש מורה בבית הספר

בלשנות ערבית ומזרחנות (1981 - 742)

מחזור י"ד - 1933 (תרצ״ג)

חקר ארץ ישראל (1982 - 743)

שימש מורה בבית הספר

הקניית ידיעת הארץ ואהבתה (1982 - 743)

מחזור ט' - 1928 (תרפ״ח)

מדעי החיים (1992 - 753)

מחזור כ' - 1939 (תרצ״ט)

חקר מדע המדינה (1993 - 754)

מחזור כ"ט - 1948 (תש״ח)

שימשה מורה בבית הספר

חקר ההיסטוריה (1993 - 754)

מחזור ל"א - 1950 (תש״י)

חקר הכלכלה (1994 - 755)

מחזור כ"ט - 1948 (תש״ח)

חקר מדעי המחשב (1995 - 756)

מחזור מ' - 1959 (תשי"ט)

זמר עברי (1998 - 759)

שימש מורה בבית הספר

חקר תולדות האומנות (1999 - 760)

מחזור כ"ב - 1941 (תש״א)

הנדסה וטכנולוגיה (2000 - 761)

מחזור ל"ב - 1951 (תשי״א)

חקר הבלשנות (2000 - 761)

מחזור ל"ד - 1953 (תשי״ג)

חקר הפילוסופיה הכללית (2000 - 761)

מחזור ח' - 1926 (תרפ״ו)

שימש מורה בבית הספר

חקר הארכיאולוגיה (2002 - 763)

מחזור כ' - 1939 (תרצ״ט)

ספרות - יוצרים (2003 - 764)

מחזור כ"ז - 1946 (תש״ו)

חקר ההיסטוריה הכללית (2003 - 764)

מחזור כ"ז - 1946 (תש״ו)

מינהל ומדיניות ציבורית (2005 - 766)

מחזור מ"ב - 1961 (תשכ"א)

מדעי המינהל - מינהל עסקים (2005 - 766)

שימש מורה בבית הספר

חקר הפילוסופיה הכללית (2005 - 766)

מחזור כ"ה - 1944 (תש״ד)

שימשה מורה בבית הספר

חקר החינוך (2006 - 767)

מחזור נ"ה - 1974 (תשל"ד)

חקר המתמטיקה (2008 - 769)

מחזור מ"א - 1960 (תש"ך)

חקר הארכיאולוגיה (2009 - 770)

מחזור כ"ה - 1944 (תש״ד)

מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה (2010 - 771)

מחזור ל"ו - 1955 (תשט"ו)

חקר כדור הארץ (2010 - 771)

מחזור י' - 1929 (תרפ״ט)

מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה (2010 - 771)

מחזור כ"ח - 1947 (תש״ז)

מחשבת ישראל (2011 - 772)

מחזור י"ז - 1936 (תרצ״ו)

מפעל חיים - טבע וסביבה (2012 - 773)

מחזור מ"ו - 1965 (תשכ"ה)
ו מחזור י"א של הפנימייה הצבאית

חקר הפסיכולוגיה (2012 - 773)

מחזור מ"ז - 1966 (תשכ"ו)

חקר הכלכלה והסטטיסטיקה (2012 - 773)

מחזור ל"ה - 1954 (תשי״ד)

חקר המזרח הקרוב (2016 - 777)

מחזור נ' - 1969 (תשכ"ט)
ו מחזור ט"ו של הפנימייה הצבאית

מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה (2016 - 777)

מחזור מ"ב - 1961 (תשכ"א)
ו מחזור ז׳ של הפנימייה הצבאית

תקשורת (2018 - 779)

מחזור מ"ג - 1962 (תשכ"ב)

חקר הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה (2019 - 780)

מחזור ס' - 1979 (תשל"ט)

מחשבת ישראל, פילוסופיה וקבלה (2023 - 784)

התחברות לאתר

עוד לא נרשמת?
ניתן לחפש את עצמך ולהירשם באמצעות הקישור שבעמוד האישי שלך.

הכניסה לאתר מחייבת שימוש נאות במשאביו, מוגבלת לקהילת בית הספר בלבד ומותנית באישור הנהלת בית הספר.

דיווח על מידע שגוי באתר

נעשו מאמצים רבים כדי לוודא את נכונות המידע באתר. אם נתקלת במידע שגוי, נשמח לקבל פרטים על כך ולתקנו בהקדם.