קהילת בית הספר הריאלי העברי בחיפה

אתר הבוגרות והבוגרים

חיפוש
קרינסקי אלכסנדר ז"ל

אלכסנדר קרינסקי (אלכס) ז"ל

בוגר מחזור ל"ט – 1958 (תשי"ח)
בוגר מחזור ד׳ של הפנימייה הצבאית
עיטורים צבאיים
קרינסקי אלכסנדר ז"ל

רב-סרן

אלכסנדר (אלכס) קרינסקי

עיטור המופת

בשנת 1967

נהרג בעת ביצוע המעשה שבגינו עוטר

התחברות לאתר

עוד לא נרשמת?
ניתן לחפש את עצמך ולהירשם באמצעות הקישור שבעמוד האישי שלך.

הכניסה לאתר מחייבת שימוש נאות במשאביו, מוגבלת לקהילת בית הספר בלבד ומותנית באישור הנהלת בית הספר.

דיווח על מידע שגוי באתר

נעשו מאמצים רבים כדי לוודא את נכונות המידע באתר. אם נתקלת במידע שגוי, נשמח לקבל פרטים על כך ולתקנו בהקדם.

אלכסנדר קרינסקי - הרשמה לאתר

ההרשמה מוגבלת לקהילת בית הספר הריאלי בלבד.

לחצת בטעות? ניתן לחפש את עצמך ולהירשם דרך הקישור שבעמוד האישי שלך.